Elaboración do AOVE

Tipos de aceite de oliva

Segundo a forma de elaboración do aceite de oliva e porén segundo as propiedades que presenta, poderás atopar no mercado diversas clases de aceite de oliva.

A lei establece cal é a denominación que debe levar cada un deses aceites. Así, é obrigatorio analiza-la lo produto nun laboratorio que certifica cal foi o método de extracción empregado e determina a súas características en termos de acidez, aromas e sabor.

As clases de aceite de oliva que poderás atopar no mercado son: aceite de oliva virxe extra, aceite de oliva virxe, aceite de oliva (a secas) e aceite de oruxo de oliva. Estas denominación correspóndense coas categorías comerciais que se establecen na regulación da Unión Europea.

Aceite de oliva virxe extra

É o aceite de oliva que se extrae unicamente empregando procedementos mecánicos e que ten un grado máximo de acidez do 0,8%. Ademais, faise unha cata na que se analizan a súas características sensoriais, gusto e cheiro.

Só os aceites de boa calidade poden obte-la denominación aceite de oliva virxe extra. Aínda que dentro desta catalogación vas atopar calidades moi variadas de aceite, con importantes diferencias no tocante ó xeito de elaboración e ás súas características aromáticas.

A extración do AOVE

Aceite de oliva virxe

Elaborado do mesmo xeito que o virxe extra, pode presentar unha acidez superior, ata o 2%, o que se debe a que se empregan aceitunas en peor estado. Por exemplo, recollidas do chan, con danos ou que pasaron máis tempo almacenadas ata o inicio do proceso de extracción do aceite.

Tamén se somete a unha cata na que se pode decidir que un aceite se etiquete como de oliva virxe, aínda que na súa análise de acidez estivera dentro dos límites para seren catalogado como aceite de oliva virxe extra, se as súas características de gusto e cheiro no foran óptimas.

Oliveiras en Galicia

Aceite de oliva (obtido a partires de aceite lampante refinado e aceites virxes)

O aceite lampante é un aceite de oliva de mala calidade, extraído de aceitunas en mal estado e que de entrada non é válido para o consumo humano. Ten unha acidez superior ó 2% e un gusto e un cheiro desagradables.

O nome ven da súa importancia como combustible para lámpadas antes da existencia da enerxía eléctrica. Agora refínase e mestúrase con outros aceites de oliva de mellor calidade para obter un aceite de oliva comestible.

Estes aceites obtidos a partires do refinado de aceite lampante e a súa mestura con outros aceites, cunha acidez máxima do 1,5%, deben etiquetarse como “aceite de oliva” (a secas), ó que se engade a denominación suave ou intenso.

Oliveiras en Galicia

Aceite de oruxo ou bagazo de oliva

O aceite de bagazo ou oruxo de oliva extraese dos residuos sólidos do prensado da aceituna, o que comunmente se denomina oruxo ou bagazo.

Pode ter unha acidez non superior ó 1,5% e é apto para o consumo. Sen embargo, non ten as propiedades beneficiosas para a saúde dos aceites de oliva virxe extra nin os seus aromas, o que desaconsella o seu consumo en cru. É moi empregado na hostalería polo seu baixo custo en comparación cos aceites de oliva virxe extra.