Oliveiras de Galicia

As variedades autóctonas de aceituna de Galicia

En Galicia hai ata 19 variedades de aceituna autóctona, segundo as pesquisas do CSIC en colaboración con varias universidades.

Estes estudos indican que as oliveiras propias de Galicia están especialmente adaptadas ó clima do país e que ofrecen un froito que no se punto óptimo acada unhas calidades excepcionais.

Polo momento os investigadores do CSIC so teñen catalogadas dúas variedades de aceituna autóctona, a Brava e Mansa, o que abre a posibilidade da creación dunha denominación de orixe que certifique a elaboración de aceite con estas variedades de aceituna 100% galegas.

Brava galega

Morfoloxía da folla

Forma Moderadamente elongada
Anchura Estreita
Curvatura lonxitudinal do limbo Plana
Folla de Brava galega

Morfoloxía da drupa

Peso Medio
Forma (A) Moderadamente elongada
Grado de simetría (A) Simétrico-lixeiramente asimétrico
Diámetro transversal máximo (B) Centrado
Ápice (A) Redondeado
Base (A) Truncada
Pezón Ausente
Presencia de lenticelas Abundantes
Tamaño de lenticelas Pequenas
Cor de maduración Negro
Aceituna de Brava galega

Morfoloxía do endocarpo

Peso Medio-elevado
Forma (A) Moderadamente elongada
Grado de simetría (A) Lixeiramente asimétrico
Grado de simetría (B) Simétrico
Diámetro transversal máximo (B) Centrado
Forma do ápice (A) Apuntado
Forma da base (A) Redondeada
Rugosidade da superficie Media
Número de surcos Medio
Distribución de surcos Regular
Mucrón Presente
Endocarpo de Brava galega

Mansa galega

Morfoloxía da folla

Forma Moderadamente elongada
Anchura Media
Curvatura lonxitudinal do limbo Plana
Folla de Mansa galega

Morfoloxía da drupa

Peso Medio
Forma (A) Moderadamente elongada
Grado de simetría (A) Lixeiramente asimétrico
Diámetro transversal máximo (B) Centrado
Ápice (A) Redondeado
Base (A) Truncada
Pezón Ausente
Color de maduración Negro
Aceituna de Mansa galega

Morfoloxía do endocarpo

Peso Moi baixo
Forma (A) Moderadamente elongada
Grado de simetría (A) Lixeiramente asimétrico
Grado de simetría (B) Simétrico
Diámetro transversal máximo (B) Centrado
Forma do ápice (A) Redondeado
Forma da base (A) Obtusa-redondeada
Rugosidade da superficie Feble
Número de surcos Baixo-medio
Distribución de surcos Uniforme
Mucrón Ausente
Endocarpo de Mansa galega

Fonte: CSIC

Novas plantacións de Brava e Mansa galegas

As plantas das variedades de oliveira autóctona Brava e Mansa pódense obter nalgúns viveiros de Galicia, que contan coa licenza para a súa comercialización.

Unha vez plantada, a oliveira de Brava e Mansa comeza a producir aceituna a partires do quinto ano e entra no pleno rendemento dende o décimo.

Plantación de oliveiras en Galicia