Almazara Ouro de Quiroga

A Almazara Ouro de Quiroga é unha das máis grandes de Galicia e aplica os máis modernos métodos de extracción para obter un aceite de oliva virxe extra de calidade superior.

Atoparala na bisbarra da vila de Quiroga, na provincia de Lugo, á beira do río Sil, nunha das zonas de Galicia cunha meirande tradición na elaboración de aceite de oliva.

No muíño de aceite de Ouro de Quiroga a extracción realízase en frío, para conservar tódalas propiedades naturais do aceite, que particularmente nesta zona é moi rico en polifenoles.

Tralo proceso exclusivamente mecánico de moe la aceituna e dobre centrifugado, o AOVE espremido inantas fíltrase e introdúcese en depósitos nos que se mantén a unha temperatura de 18ºC ata que vai sendo progresivamente embotellado en función da demanda.

Ademais, no muíño de aceite de Ouro de Quiroga teñen unha máquina limpadora na que se inicia o proceso de elaboración do aceite de oliva, coa separación da aceituna de calquera outro elemento que poida transportar e o seu posterior lavado.

Outro punto a ter en conta é o compromiso de Ouro de Quiroga coa sostibilidade. Cada ano, aprovéitanse os residuos da elaboración do aceite de oliva para fabricaren combustible para calefacción.

Na Almazara Ouro de Quiroga tamén se elabora aceite de oliva para outros produtores que leva alí a aceituna. Entre eles están algunhas da principais marcas de aceite de oliva de Galicia de calidade Premium.